Historie
2000 - 2005
1990 - 1999 .
1979 - 1989

PRÁZDNINOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
 
 
2000 - 2005
...
Po muzice se i taneční oddělení Červánku včlenilo do Základní umělecké školy na Střezině. Na této ZUŠ Červánek představuje svébytnou, těžko zařaditelnou složku, která propojuje hudební a taneční obor, předvádí vystoupení s dramatickými prvky, a to vše v rámci lidového stylu. Soubor nadále disponuje vlastní právní subjektivitou a organizačním potenciálem. Díky tomuto nezvyklému uměleckému i organizačnímu zařazení si Červánek své místo v rámci ZUŠ stále musí vydobývat. V každém případě přechodem na ZUŠ soubor získal, mimo jiné postupně kvalitní přípravkou tanečního oboru.
Na přelomu tisíciletí se soubor začal intenzivněji věnovat oživování lidových tradic ve městě ve spolupráci s dceřiným FS Dupák a HKVS Adalbertinum - příkladem může být vynášení smrti nebo masopustní průvod. Doba přinesla i komerční vlnu zájmu o staročeskou tradici, takže jsme se dočkali jednak řady nabídek na vystoupení v hypermarketech, jednak zvýšené pozornosti médií. 
V posledních letech začal též Červánek více navazovat spolupráci s dalšími dětskými soubory, výměnou zkušeností i vzájemným hostováním. Výměnné pobyty provádíme například se soubory Ďumbier z Liptovského Mikuláše a Ovečky z Valašského Meziříčí. Ďumbier nám třeba předloni zajistil vystoupení na renomovaném festivalu ve Východné na Slovensku. Spolupráci s dalšími soubory napomáhá i skutečnost, že naše vedoucí Iva Ondráčková byla pověřena dramaturgií dětského programu MFF Hradec- Pardubice. Též na náš tradiční Dětský hradecký bál zveme soubory z východních Čech i vzdálenějších koutů vlasti. 
Z posledních úspěchů můžeme jmenovat úspěšnou kvalifikaci na celonárodní přehlídku dětských souborů v Jihlavě s pásmem Kuchařky a v letošním roce 2. místo na Olympiádě českých dětí v Brně. 
Soubor Červánek loni oslavil již 25 let své činnosti!!

...
1990 - 1999
...
Po revoluci nastaly Červánku těžké časy. Nový ředitel KD Střelnice se rozhodl všechny neziskové skupiny vyhodit na dlažbu. Nejhorší však bylo, že kroje, ve kterých jsme vystupovali, byly majetkem kulturního domu a na jejich odkup neměl soubor žádné prostředky. Naštěstí se našla pomocná ruka, kterou podal ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti pan Miroslav Franc. Ten nabídl souboru spolupráci a přijal ho pod křídla Adalbertina. Ale jen na přechodnou dobu, než se Červánek dokázal v nové společnosti sám o sebe postarat. V roce 1994 soubor zakládá Sdružení a tím i svoji samostatnost.
Zkoušky se již předtím přesunuly z přetíženého Adalu a Media do prostor po bývalém agitačním středisku Na Plachtě. Na dnes již neexistující zkušebnu nostalgicky vzpomíná většina členů hradeckého folklórního souboru Dupák, který byl založen bývalými členy Červánku. Odtud také v červenci 1997 odjíždí soubor na svou dosud nejdelší cestu - do Belgie. Vystoupení se povedla a mají úspěch, postaráno je o všechny přímo královsky, muzea a památky v okolí Bruselu jsou pokořena, někteří účastníci zájezdu se podívali poprvé v životě k moři!

..
1979 - 1989
...
Soubor byl založen při základní škole v ulici Štefcova v Malšovicích v Hradci Králové v lednu 1979 manžely Brábníkovými, tehdy aktivními tanečníky folklórního souboru Lipka, který v Hradci Králové začínal. Později, když se odstěhovali, Hanka a Miroslav Brábníkovi založili v Krásné Lípě dnes velmi úspěšný dětský folklórní soubor Křiničánek.
Hance a Mírovi hned od počátku pomáhal Richard Koníř s Janou Hruškovou, nyní Konířovou, oba čerství gymnazisté a jak jinak, tanečníci souboru Lipka. Hned v roce 1980 byla ke spolupráci dotlačena i jeho nynější vedoucí, spolužačka Jany a další z tanečnic Lipky, Iva Schejbalová (nyní Ondráčková), slovy: "Pojď nám pomoct, vždyť máš ráda děti!" Přišla a už neodešla. Konířovi se později odstěhovali na Jičínsko a Ríša se podílí na vedení známého dětského folklórního souboru Jičíňáček.
Členy Červánku byli zpočátku žáci (spíše žákyně) této školy a děti či příbuzní hradeckých členů Lipky. Odchodem souboru ze školy do Domu dětí a mládeže a později do kulturního domu Střelnice se rozšířila působnost souboru a začaly v něm tancovat děti z celého Hradce. Tancovat je správné slovo, protože vlastní muzika se pod vedením nynějšího ředitele ZUŠ Habrmannova, pana Jaroslava Mencla, začala tvořit až v roce 1987.

...
  
Prázdninová soustředění
...

Tradičně dva týdny v srpnu si rezervujeme na prázdninové soustředění. Obvykle se každý den dopoledne nacvičuje a na odpoledne a večer je připraven sportovní nebo jiný program.

1995 - chata Moravanka, Králíky - Králíci
1996 - chata Moravanka, Králíky - Království
1997 - chata Moravanka, Králíky - Western
1998 - Jiráskova chata, Turov - Staré pověsti české
1999 - letní tábor Železničář, Potštejn - Námořníci
2000 - chata Perla, Orlické Záhoří - ZOO
2001 - chata Perla, Orlické Záhoří - Řemesla
2002 - chata Moravanka, Králíky - Olympiáda
2003 - Lázně Rezek, Nové Město nad Metují - Strašidla
2004 - rekreační středisko Pecka - Stěhování národů
2005 - rekreační středisko Podmitrov - Království II
2006 - vojenský prostor Zahorie - 14 kouzelných měsíčků
2007 - chata Perla,Orlické Záhoří- Kačenčina říše
2008 - chata Perla,Orlické Záhoří - Vesmírná Odyssea
2009 - hotel Kapitán,Seč-Ústupky

 
© DFS Červánek 2009   webmaster